Προσφορά

Επέλεξε Προιόν 1 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Επέλεξε Προιόν 2 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Επέλεξε Προιόν 3 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Επέλεξε Προιόν 4 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Επέλεξε Προιόν 5 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Επέλεξε Προιόν 6 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Επέλεξε Προιόν 7 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο
Επέλεξε Προιόν 8 Check
Καλαμάκι χοιρινό
Καλαμάκι κοτόπουλο