Ώρες λειτουργίας

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 00:00 - 00:00 & 11:59 - 12:00
Τρίτη 12:00 - 12:01
Τετάρτη 11:59 - 12:00
Πέμπτη 12:00 - 12:01
Παρασκευή 12:00 - 12:01
Σάββατο 12:00 - 12:01
Κυριακή 12:00 - 12:01
Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 12:00 - 12:01
Τρίτη 12:00 - 12:01
Τετάρτη 12:00 - 12:01
Πέμπτη 12:00 - 12:01
Παρασκευή 12:00 - 12:01
Σάββατο 12:00 - 12:01
Κυριακή 12:00 - 12:01