Ώρες λειτουργίας

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 00:00 - 00:00 & 12:00 - 01:15
Τρίτη 12:00 - 01:15
Τετάρτη 12:00 - 01:15
Πέμπτη 12:00 - 01:15
Παρασκευή 15:00 - 01:15
Σάββατο 12:00 - 01:15
Κυριακή 12:00 - 01:15
Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 12:00 - 01:15
Τρίτη 12:00 - 01:15
Τετάρτη 12:00 - 01:15
Πέμπτη 12:00 - 01:15
Παρασκευή 15:00 - 01:15
Σάββατο 12:00 - 01:15
Κυριακή 12:00 - 01:15